A EMTEK, treballem amb els més avançats sistemes de calefacció, apliquem els millors valors de regulació i control per a un òptim confort i consum sostenible, tenint especial cura en l’estètica de la instal·lació i aportant les millors solucions.

El nostre equip professional realitza un estudi de les necessitats tèrmiques de l’edifici a calefactar, proposant la solució més idònia en cada cas, sempre sota la premissa de l’eficiència energètica i el confort.

Realitzem instal·lacions de calefacció mitjançant radiadors, tant en sistema mono tubular com bitubular, terra radiant per aigua, terra radiant elèctric, etc. Tots ells alimentats amb calderes a gas, gasoil, elèctriques o bombes de calor, segons les necessitats o preferències dels nostres clients.


Instal·lacions d’aire condicionat en tot tipus de sistemes de climatització.

Les instal·lacions de climatització es realitzen sempre a partir d’un estudi previ, on es tenen en compte les característiques de l’edifici, orientació, aïllaments, etc., definint d’aquesta manera les necessitats tèrmiques i el tipus d’instal·lació a efectuar.

Realitzem instal·lacions mitjançant bombes de calor aire-aire, amb unitats interiors tipus paret, sostre, cassettes o conductes.
Per a edificis del sector industrial i de serveis, realitzem instal·lacions amb unitats Roof-Top, bombes de calor aire-aigua o sistemes multi split de volum de refrigerant variable.

Per al bon funcionament de la seva instal·lació, per allargar la seva vida útil, per estalviar energia i per complir amb el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) és necessari realitzar un apropiat manteniment preventiu segons les necessitats i la normativa.

EMTEK disposa d’un ampli equip tècnic que desenvolupa tot tipus de manteniments de: neteja de filtres, càrrega de gas, neteja de circuïts frigorífics, substitució de compressors, canvi de plaques electròniques, etc.