A Emtek realitzem el manteniment de tot tipus d’instal·lacions, ja sigui en edificis d’habitatges (individuals o comunitaris), industrials o de serveis.

Oferim manteniments d’electricitat, aigua, gas, calefacció, climatització, contra incendis, energia solar tèrmica i fotovoltaica, enllumenat públic i privat, pàrquings comunitaris i sistemes de seguretat i telecomunicacions

Aquestes operacions es realitzen sempre d’acord amb les diferents normatives i reglaments vigents en cada moment i per cada tipus d’instal·lacions, tot facilitant al client un informe de les tasques realitzades amb detall i, si s’escau, de les accions correctores a efectuar.

mantenimiento-parking-terrassa