L’alta qualificació professional del nostre equip humà ens permet donar un ampli ventall de serveis en tot tipus d’ instal·lacions industrials, on estem especialitzats en: grans cadenes comercials, indústries, equipaments i edificacions de nova construcció.

Aigua

Realitzem tot tipus d’instal·lacions d’aigua, com a xarxes de proveïment per a urbanitzacions, instal·lacions…

Electricitat

EMTEK està especialitzada en l’execució de projectes i instal·lacions elèctriques de tot tipus, tant en…

Gas

EMTEK, realitzem instal·lacions de gas en habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars, posant especial atenció…

Calefacció i climatizació

EMTEK, treballem amb els més avançats sistemes de calefacció, apliquem els millors valors…

Instal·lacions de prevenció contra incendis

Instal·lacions de sistemes de detecció i extinció d’incendis en tot tipus …

Energia solar tèrmica i fotovoltaica

L’energia solar és, entre les energies renovables,  la més neta i inesgotable. Les instal·lacions solars, requereixen…

Habitatges intel·ligents

Instal·lacions domòtiques en tot tipus d’edificis. A Emtek, som especialistes en…

Enllumenat públic i privat

Instal·lacions d’enllumenat en urbanitzacions i vies públiques.Els costos energètics…

Serveis integrals de manteniment

A Emtek realitzem el manteniment de tot tipus d’instal·lacions, ja sigui en edificis d’habitatges…

Eficiència energètica industrial i domèstica

Especialistes en projectes personalitzats per reduir els costos

Telecomunicacions

La televisió digital terrestre (TDT) és el resultat de l’aplicació de la tecnologia digital a la senyal de televisió….

Sistemes de seguretat

La importància dels avisos d’emergència s’ha de tenir molt en compte. Per tot això, EMTEK…