A EMTEK, realitzem instal·lacions de gas en habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars, posant especial atenció en el compliment de les normatives i reglaments de seguretat que les afecten.