Instal·lacions d’enllumenat en urbanitzacions i vies públiques.

Els costos energètics i en particular el cost per il·luminació, representen una de les despeses d’explotació més importants a nivell quantitatiu en el sector institucional.

Una òptima il·luminació de les vies públiques i dels edificis institucionals, són el reflex del bon funcionament d’una ciutat, i mirall de la qualitat de vida de les seus habitants.

Determinats hàbits de gestió, manteniment i a l’ocupació de tecnologia i equips obsolets, condueix sovint a generar un alt cost d’estructures de manteniment i excessos de despeses energètiques, minvant la rendibilitat de la institució i per tant augmentant innecessàriament l’endeutament de la població.