Per a donar compliment al que s’estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web www.emtek.es:

Titular: ELECTRO MARTEIX SL
Codi d’Identificació Fiscal: B-08682486
Domicili fiscal: Carretera Castellar, 530 08227 Terrassa
Telèfon: 93 783 49 75
E-mail: info@emtek.es
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona Folio 47, Tomo 25097, Full numero B-83717

Copyright

© ELECTRO MARTEIX SL 2014. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per compensar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Clàusula de privacitat

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes quan fa click a “enviar”. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, accepto que les meves dades siguin incorporades als fitxers de ELECTRO MARTEIX SL., amb NIF: xxxxx, i que puguin ser utilitzades per enviar informació sobre productes i serveis, garantint les mesures per prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada.

En aquest sentit, ELECTRO MARTEIX SL. manifesta el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que només seran utilitzats dins l’entorn de ELECTRO MARTEIX SL.

Declaro estar informat/da sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercir per escrit davant Sabadell (Espanya) o bé a l’adreça de correu electrònic info@emtek.es